نمایش 1–12 از 29 نتیجه

نمایش 9 24 36

50 سی سی

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر: ارتفاع: قطر دهانه: شیشه 50  سی سی  به همراه درب چوب پنبه،رابر و فیلیپ اف موجود است

شیشه 100 سی سی

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر: ارتفاع: قطر دهانه: شیشه  100 سی سی  به همراه درب چوب پنبه،رابر و فیلیپ اف موجود است

شیشه 500 سی سی نوع 1

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر: ارتفاع: قطر دهانه: شیشه 500 سی سی  به همراه درب چوب پنبه،رابر و فیلیپ اف موجود است

شیشه پنی سلین 10 سی سی

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر:2.5 ارتفاع:4.5 قطر دهانه:2 شیشه پنی سلین 10سی سی  به همراه درب چوب پنبه،رابر و فیلیپ اف موجود است

شیشه پنی سلین 15 سی سی

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر:2.5 ارتفاع5.5 قطر دهانه:2 شیشه پنی سلین 15 سی سی  به همراه درب چوب پنبه،رابر و فیلیپ اف موجود است

شیشه پنی سلین 30 سی سی

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر: ارتفاع: قطر دهانه: شیشه پنی سلین 30 سی سی  به همراه درب چوب پنبه،رابر و فیلیپ اف موجود است

شیشه دارویی 120 سی سی

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر: ارتفاع: قطر دهانه: شیشه دارویی 120سی سی با درب پلاستیکی و فلزی موجود است

شیشه دارویی 240 سی سی

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر: ارتفاع: قطر دهانه: شیشه دارویی 240سی سی  به همراه درب فلزی و پلاستیکی موجود است

شیشه دارویی 60 سی سی

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر: ارتفاع: قطر دهانه: شیشه دارویی 60 سی سی  به همراه درب پلاستیکی و فلزی موجود است