همچنین بقیه محصولات سایت را هم در صفحه اصلی متین ویال ببینید.

نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

شیشه ویال 10 سی سی قهوه ای

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر:2.5 ارتفاع:4.5 قطر دهانه:2 شیشه ویال 10 سی سی قهوه ای به همراه درب چوب پنبه،رابر و فیلیپ اف موجود است

شیشه ویال 100 سی سی

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر:5 ارتفاع:10.5 قطر دهانه:2 شیشه ویال 100 سی سی  به همراه درب چوب پنبه،رابر و فیلیپ اف موجود است

شیشه ویال 12 سی سی

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر:2.5 ارتفاع:4.5 قطر دهانه:2 شیشه گیفت 12سی سی  به همراه درب چوب پنبه،رابر و فیلیپ اف موجود است

شیشه ویال 15 سی سی

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر:2.5 ارتفاع:5.5 قطر دهانه:2 شیشه گیفت 15سی سی  به همراه درب چوب پنبه،رابر و فیلیپ اف موجود است

شیشه ویال 18 سی سی

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر:2.5 ارتفاع:64 قطر دهانه:2 شیشه گیفت 18 سی سی  به همراه درب چوب پنبه،رابر و فیلیپ اف موجود است

شیشه ویال 20 سی سی

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر:3.5 ارتفاع:5.5 قطر دهانه:2 شیشه گیفت 20 سی سی  به همراه درب چوب پنبه،رابر و فیلیپ اف موجود است

شیشه ویال 30 سی سی

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر:3.5 ارتفاع:7 قطر دهانه:2 شیشه گیفت 30 سی سی  به همراه درب چوب پنبه،رابر و فیلیپ اف موجود است

شیشه ویال 30 سی سی قهوه ای

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر:3.5 ارتفاع:7 قطر دهانه:2 شیشه ویال 30 سی سی قهوه ای به همراه درب چوب پنبه،رابر و فیلیپ اف موجود است

شیشه ویال 40 سی سی

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر:3.52.5 ارتفاع:8 قطر دهانه:2 شیشه گیفت 40 سی سی  به همراه درب چوب پنبه،رابر و فیلیپ اف موجود است

شیشه ویال 50 سی سی

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر:4.2 ارتفاع:7.5 قطر دهانه:2 شیشه گیفت 50 سی سی  به همراه درب چوب پنبه،رابر و فیلیپ اف موجود است

ویال 10 سی سی

برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات محصول: قطر:2.5 ارتفاع:4 قطر دهانه:2 شیشه گیفت 10 سی سی  به همراه درب چوب پنبه،رابر و فیلیپ اف موجود است

ویال 3 سی سی

برای قیمت تماس بگیرید
ویژگی های محصول: ارتفاع: 3/5 قطر:1 قطر دهانه:1/3 شیشه ویال سی سی به همراه درب رابر،چوب پنبه سیل فلیپ آف موجود است.